ماتریکس لیزر-یون

اطلاعات ![][image_defence_2_thumb] ماتریسلیزر یون یک بافت بسیار قوی در برابر نوکسی ها است و همینطور آن با اسلحه قدرتمند خودش میتواند به اکثر سفینه ها که نزدیک سیاره هستند صدمه بزندهدف: پدافند سیاره

آمارتعداد
حمله9,000
Life275,000
نوع اسلحهلیزر و یون
نوع سپرمعمولی
قدرت سپر6%
بالا رفتن سطح0%
پناهگاه25
وزن حمل0
زمان02:16:40
سرعت0
مصرف سوخت0
میزان فلز80,000
میزان مواد معدنی45,000
میزان گاز0

پیش نیاز ها- سفینه سازی - سطح 9 - دانش یون- سطح 5 - زره متوسط - سطح5

بازگشت به بالا