زره سفینه ها

سفینه ها در نمکسیا دارای زره های متفاوتی هستند. سبک، متوسط، سنگین و سخت. هر نوع در برابر نوع خاصی از سفینه مشخصات متفاوتی دارد.

در جدول زیر میتوانید جزئیات کامل این زره ها را مشاهده کنید:

شناسه سفینه کنفدراسیون زره سفینه ترتیس زره سفینه نوکس زره
1 سفینه باری 3% سبک ربات بارکش 3% سبک حامل 3% سبک
2 سفینه باری بزرگ 5% متوسط ربات بارکش غول پیکر 5% سبک حامل غول پیکر 5% سبک
3 دیده بان 8% سبک سفینه شکاری غول پیکر 8% سبک ارباب نوکس 8% سبک
4 زرم ناو 12% متوسط رهگیر 12% متوسط نمسیس 12% متوسط
5 گاردین 12% سبک ربات محافظ 12% سبک جاذب 12% سبک
6 رزم ناو جنگی 15% سنگین ناوگان فضایی 15% سنگین شبح 15% سنگین
7 نابودگر 18% متوسط جالوت 19% متوسط هاورنت 18% متوسط
8 بمب افکن 16% سنگین ربات بمب افکن 15% متوسط پرتابگر هاگ 17% متوسط
9 ستاره ی مرگ 25% سخت تیتان 25% سخت الهه نوکس 25% سخت
10 سفینه کلونی 10% سخت ربات کلونی 10% سخت مهاجر 10% سخت
11 بازساز کننده 3% سنگین تانکر 5% سنگین سفینه کنترل از راه دور بازیافت 3% سنگین
12 کاوشگر جاسوسی 5% سبک ربات جاسوسی 5% سبک ذهن نوکس 5% سبک
13 ماهواره خورشیدی 1% سبک ماهواره خورشیدی 1% سبک ماهواره سازمانی 1% سبک

بازگشت به بالا