سلاح سفینه ها

سفینه ها در نمکسیا دارای اسلحه های متفاوتی هستند. سلاح ها سه نوع هستند: لیزر، یون و پلاسما. بنابر سلاح استفاده شده، سفینه ها در زمان حمله پاداش مخصوص دانش مخصوص اسلحه مورد نظر را دریافت میکنند. البته به این مورد نیز توجه داشته باشید که اسلحه ها بر زره های مختلف تاثیر مختلفی دارند. انواع اسلحه ها برای سفینه های مختلف در جدول زیر به نمایش در آمده اند.

شناسه سفینه کنفدراسیون سلاح سفینه ترتیس سلاح سفینه نوکس سلاح
1 باری لیزر ربات بارکش لیزر حامل لیزر
2 باری بزرگ لیزر ربات بارکش بزرگ لیزر حامل غول پیکر یون
3 دیده بان لیزر سفینه ی شکاری غول پیکر لیزر ارباب نوکس لیزر
4 زرم ناو یون رهگیر یون نمسیس یون
5 گاردین لیزر ربات محافظ لیزر جاذب لیزر
6 رزم ناو جنگی یون ناوگان فضایی یون شبح یون
7 نابودگر پلاسما جالوت پلاسما هاورنت پلاسما
8 بمب افکن لیزر ربات بمب افکن لیزر پرتابگر هاگ لیزر
9 ستاره ی مرگ یون تیتان یون الهه ی نوکس یون
10 سفینه کلونی لیزر ربات کلونی لیزر مهاجر لیزر
11 بازساز کننده لیزر تانکر لیزر سفینه ی کنترل از راه دور بازیافت لیزر
12 کاوشگر جاسوسی لیزر ربات جاسوسی لیزر ذهن نوکس لیزر
13 ماهواره ی خورشیدی لیزر ماهواره خورشیدی لیزر ماهواره ی سازمانی لیزر

بازگشت به بالا