جهان های موازی

چندجهانی مجموعه ای فرضی از چندین جهان محتمل است (شامل جهان ما) که با هم تمام واقعیت را تشکیل می دهند. جهان های متفاوت در چندجهانی برخی اوقات جهان های موازی نیز نامیده می شود. ساختار چندجهانی، ماهیت هر جهان درون آن و رابطه بین جهان های مختلف، به فرضیه چندجهانی خاصی که در نظر گرفته شده بستگی دارد. فرضیه چندجهانی در کیهان شناسی، فیزیک، نجوم، فلسفه، روانشناسی فرا شخصیتی و داستان ها، به خصوص داستان های علمی و تخیلی شکل گرفته است.

این دانش تنها یک سطح دارد و 839 ساعت برای تحقیق آن زمان لازم است. تحقیق این دانش به شما اجازه ساخت نیروهای یگان ویژه (ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس) را می دهد

پیش نیازها

نکته : پس از شروع تحقیق این دانش میتوانید انرژی را کاهش دهید اما برای شروع مجدد (در صورت لغو) نیاز به انرژی دارید

بازگشت به بالا