سفینه مسلح

اطلاعات

سفینه بسیار بزرگ با ظرفیت انبار بسیار زیاد. به سفینه های راهزن کمک میکند تا منابع بیشتری را حمل کنند. این سفینه را به ناوگان خودتان اضافه کنید، مطمئنا پشیمان نخواهید شد.

توانایی: غارت منابع بیشتر در پروازهای راهزنی

آمارتعداد
حمله2.000
زندگی20.000
نوع اسلحهLaser
نوع زرهNormal
قدرت زره10.00%
آشیانه10
بار1.000
سرعت33.000
مصرف سوخت300
هزینه فلز2 500
هزینه مواد معدنی2 500
هزینه گاز0
توانایی ارتقا در هر مرحله0.25%

پیش نیازها

  • ادمیرال مرحله 2

جدول هزینه و درآمد ارتقاء

سطحفلزمواد معدنیتواناییسطحفلزمواد معدنیتوانایی
12.0002.0000.25%21647.289647.2895.25%
22.7472.7470.50%22837.118837.1185.50%
33.7613.7610.75%231.079.2691.079.2695.75%
45.1345.1341.00%241.387.1491.387.1496.00%
56.9896.9891.25%251.777.3081.777.3086.25%
69.4869.4861.50%262.270.0982.270.0986.50%
712.83812.8381.75%272.890.4412.890.4416.75%
817.32117.3212.00%283.668.7423.668.7427.00%
923.30223.3022.25%294.641.9404.641.9407.25%
1031.25431.2542.50%305.854.7275.854.7277.50%
1141.79541.7952.75%317.360.9577.360.9577.75%
1255.72455.7243.00%329.225.2479.225.2478.00%
1374.07274.0723.25%3311.524.80011.524.8008.25%
1498.16598.1653.50%3414.351.45714.351.4578.50%
15129.702129.7023.75%3517.813.99417.813.9948.75%
16170.852170.8524.00%3622.040.67322.040.6739.00%
17224.375224.3754.25%3727.182.04227.182.0429.25%
18293.767293.7674.50%3833.413.99633.413.9969.50%
19383.444383.4444.75%3940.941.07740.941.0779.75%
20498.963498.9635.00%4050.000.00050.000.00010.00%

بازگشت به بالا