سیاره ها

سیاره کوچک ترین عضو کیهان نمکسیا میباشد. کیهان نمکسیا به کهکشانها تقسیم میشود. و کهکشان ها به سیستم سیارات تقسیم میگردند. بر روی هر سیاره بازیکنان میتوانند امپراتوری خود را توسعه دهند و با بازیکنان دیگر روابط خود را مشخص کنند. رابطه بین سیارات بوسیله پرواز انجام میگیرد.

برای دانستن موارد بیشتر به منوی نگاه کلی سیاره. مراجعه کنید.

بازگشت به بالا