سیاره ی تیمی

ساخت سیاره تیمی قدم مهمی در رسیدن به هدف بازی یا همان ساخت دروازه غولپیکر راه شیری است.

اطلاعات بیشتر در مورد سیاره تیمی را اینجا ببینید.

بازگشت به بالا