حامل غول پیکر

اطلاعات

![][image_ship_2_thumb_1]حامل های غول پیکر دومین وسیله حمل و نقل هستند. آنها مخزن بار بزرگتری دارند بنابراين منابع بيشتری را در یک بار می توانند جابجا کنند. آنها نسبت به حامل ها سرعت کمتری دارند امانسبت به قيمتشانمخزن بار بزرگتری دارند. شما می توانيد از اين سفينه ها برای حمل و نقل منابع و از حامل ها برای حمله سریع به دشمنانتان استفاده کنيد.

هدف: حمل و نقل

آمار

آمارميزان
حمله10
جان30000
آشيانه4
محموله30000
سرعت16000
مصرف سوخت45
زمان ساخت1900 ثانیه
هزينه فلز3700
هزينه مواد معدنی2100
هزينه گاز0
هزينه يگان ها1 حامل
اسلحهيون
نوع زرهسبک
قدرت زره5%
ارتقا برحسب سطح10% محموله

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 5 -ریاضیدر سطح 4ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
13,0001,500003:00:00
26,0003,000003:45:00
312,0006,000004:41:15
424,00012,000005:51:34
548,00024,000007:19:27
696,00048,000009:09:19
7192,00096,000011:26:39
8384,000192,000014:18:18
9768,000384,000017:52:53
101,536,000768,000022:21:06

بازگشت به بالا