ماهواره ی خورشیدی

اطلاعات

![][image_ship_13_thumb_1]

ماهواره خورشیدی دومين منبع انرژی شماست. این سفینه از تعداد زيادی سلول های خورشيدی پوشیده شده است، اگر در تعداد بالا استفاده شود، اين اختراع حتی می تواند جايگزين پنل های خورشيدی گردد. متاسفانه ماهواره ها در مدارهای فوقانی قرار داده می شوند و زمانی که حمله ای فرا برسد، آنها می توانند نابود شوند. بسته به اينکه سياره ای که شما در آن ماهواره ها را می سازيد، چقدر به خورشيد نزديک است، انرژی بيشتری کسب خواهيد کرد.ماهواره ها نمی توانند به مدار سياره ای ديگر منتقل شوند زيرا به موتور مجهز نيستند.

هدف: تامین انرژی

انرژی پايه به دست آمده از يک ماهواره به موقعيت سياره در منظومه خورشيدی بستگی دارد. جدول زير را برای اطلاعات بیشتر ملاحظه کنيد، منظور از X:X:X مختصات سياره است:

مختصاتانرژیمختصاتانرژی
X:X:145X:X:1355
X:X:245X:X:1445
X:X:355X:X:1545
X:X:455X:X:1665
X:X:555X:X:1765
X:X:645X:X:1845
X:X:745X:X:1945
X:X:865X:X:2055
X:X:965X:X:2155
X:X:1045X:X:2255
X:X:1145X:X:2345
X:X:1255X:X:2445

آمار

آمارميزان
حمله1
جان4500
آشيانه1
محموله0
سرعت200
مصرف سوخت10
زمان ساخت150 ثانیه
هزینه فلز500
هزينه مواد معدنی2000
هزينه گاز400
اسلحهليزر
نوع زرهسبک
قدرت زره1%
ارتقا برحسب سطح

پیش نیازها

  • کارخانه سفينه سازی در سطح 1

ارتقاهای کارخانه

اين سفينه هيچ ارتقای کارخانه ای ندارد.

بازگشت به بالا