سفینه شکارچی

اطلاعات

به وسیله تکنولوژی پیشرفته این سفینه قادر است که سفینه های جاسوسی دشمن را به هنگام فرود بر سیاره شما شناسایی کند. درصورتیکه آنها را به اندازه کافی ارتقا داده باشید، میتوانند سفینه های جاسوسی دشمن را قبل از بازبینی سیاره شما نابود ککند.

توانایی: تخریب سفینه های جاسوسی دشمن

آمارتعداد
حمله2.000
جان20.000
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهمتوسط
قدرت زره10.00%
پناهگاه10
بار1.000
سرعت33.000
مصرف سوخت300
مصرف فلز2.000
مصرف مواد معدنی2.000
مصرف گاز0
توانایی ارتقا در هر مرحله0.40%

پیش نیازها

  • ادمیرال سطح 2

ارتقا توانایی

سطحفلزمواد معدنیتواناییسطحفلزمواد معدنیتوانایی
11.6001.6000.40%21517.831517.8318.40%
22.1972.1970.80%22669.694669.6948.80%
33.0093.0091.20%23863.415863.4159.20%
44.1084.1081.60%241.109.7191.109.7199.60%
55.5915.5912.00%251.421.8461.421.84610.00%
67.5897.5892.40%261.816.0781.816.07810.40%
710.27010.2702.80%272.312.3532.312.35310.80%
813.85713.8573.20%282.934.9942.934.99411.20%
918.64118.6413.60%293.713.5523.713.55211.60%
1025.00325.0034.00%304.683.7824.683.78212.00%
1133.43633.4364.40%315.888.7665.888.76612.40%
1244.57944.5794.80%327.380.1987.380.19812.80%
1359.25759.2575.20%339.219.8409.219.84013.20%
1478.53278.5325.60%3411.481.16511.481.16513.60%
15103.762103.7626.00%3514.251.19514.251.19514.00%
16136.682136.6826.40%3617.632.53817.632.53814.40%
17179.500179.5006.80%3721.745.63321.745.63314.80%
18235.013235.0137.20%3826.731.19726.731.19715.20%
19306.755306.7557.60%3932.752.86232.752.86215.60%
20399.171399.1718.00%4040.000.00040.000.00016.00%

بازگشت به بالا