پرتابگر هاگ

اطلاعات

![][image_ship_8_thumb_1]توسعه بيشتر و بيشتر طراحی سيستم های بدون نقص دفاعیدر سياره ها، باعث توليد سفينه های ويژه ای برای نابودی آنها شده است. پرتابگر هاگ در برابر اين سيستم های دفاعی بسیار موثر است، چرا که با اژدرهای پلاسمايی نيرومندی مجهز شده است. اما یک مشکل وجود دارد - بدنه بزرگ، آن را به هدف راحتی تبدیل کرده است. به همين خاطر است که در زمان طراحی اندازه آن به دقت محاسبه شده است. یک پیامد این امر کمبود زره ضخيم است و همچنين سپر سفینه تنها بخشی از سطح خارجی را می پوشاند. به خاطر کمبود فضای آزاد، یک موتور ضربه ای تغییر یافته به کار رفته است که متاسفانه نسبت به مقدار زیاد گازی که مصرف می کند سرعت کافی ندارد.

هدف: سفينه جنگی،خسارت ترکش، خسارت دو برابر بهستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس

آمار

آمارميزان
حمله7500
جان90000
آشيانه21
محموله400
سرعت16000
مصرف سوخت600
زمان ساخت5444 ثانیه
هزينه فلز46000
هزينه مواد معدنی19000
هزينه گاز10640
هزينه يگان ها1 نمسيس
اسلحهليزر
نوع زرهمعمولی
قدرت زره17%
ارتقا برحسب سطح11%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 7 -دانش ليزردر سطح 10 -موتور جتدر سطح 3ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
127,00014,0001,45003:00:00
254,00028,0002,90004:12:00
3108,00056,0005,80005:52:48
4216,000112,00011,60008:13:55
5432,000224,00023,20011:31:29
6864,000448,00046,40016:08:05
71,728,000896,00092,80022:35:19
83,456,0001,792,000185,60031:37:27
96,912,0003,584,000371,20044:16:25
1013,824,0007,168,000742,40061:58:59

بازگشت به بالا