رتبه بندی اتحاد ها

سه رده بندی برای اتحادها وجود دارد:

  • براساس امتیاز کل
  • براساس امتیاز منابع
  • براساس امتیاز نبرد

همه اتحادها در رده بندی هستن ولی برای بدست آوردن امتیاز در رده بندی، اتحاد باید دارای سیاره تیمی باشد.در صفحه رده بندی، بازیکن میتواند با کلیک کردن بروی نام اتحاد، اعضای آن اتحاد را ببیند. گزینه مفیدی بنام نشان دادن رده من نیز وجود دارد که شما میتوانید براحتی رتبه خود را در رده بندی مشاهده کنید.

بازگشت به بالا