زره متوسط

زره متوسط دانش پیشرفته زرهی سفینه ها و دفاع است. هدف اصلی افزایش کیفیت زره متوسط سفینه ها و پدافند است.

پاداش: هر سطح باعث افزایش %2 زره سفینه میگردد. (حداکثر %20)

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها:

جدول جزئیات

سطحارتقافلزمواد معدنیگاززمان
12%1.30065032500:21:00
24%2.6001.30065000:49:00
36%5.2002.6001.30001:42:00
48%10.4005.2002.60002:38:00
510%20.80010.4005.20005:04:00
612%41.60020.80010.40007:33:00
714%83.20041.60020.80010:12:00
816%166.40083.20041.60015:15:00
918%332.800166.40083.20019:25:00
1020%665.600332.800166.40024:37:00

بازگشت به بالا