نگاه کلی به رتبه بندی

رده بندی ها در بازی برای نشان دادن قدرت بازیکنان استفاده میشوند. در بازی نمکسیا سه نوع امتیاز وجود دارد. امتیاز منابع، امتیاز نبرد و امتیاز کل.در حالت کلی سه نوع رده بندی وجود دارد:

  • رده بندی بازیکنان - براساس امتیاز کل، منابع و یا نبرد.
  • رده بندی اتحاد - براساس امتیاز کل، منابع و نبرد اتحاد.
  • تالار مشاهیر - 10 بازیکن و اتحاد برتر بازی در دور قبل بازی.

بازگشت به بالا