ربات بارکش غول پیکر

اطلاعات

![][image_ship_2_thumb_1]ربات های بارکش غول پیکر دومین وسیله حمل و نقل هستند. آنها مخزن بار بزرگتری دارند بنابراين منابع بيشتری را در یک بار می توانند جابجا کنند. آنها نسبت به ربات های بارکش سرعت کمتری دارند امانسبت به قيمتشانمخزن بار بزرگتری دارند. شما می توانيد از اين سفينه ها برای حمل و نقل منابع و از ربات های بارکش برای حمله سریع به دشمنانتان استفاده کنيد.

هدف: حمل و نقل

آمار

آمارميزان
حمله15
جان40000
آشيانه7
محموله50000
سرعت14000
مصرف سوخت50
زمان ساخت2400 ثانیه
هزينه فلز16000
هزينه مواد معدنی12500
هزينه گاز0
اسلحهليزر
نوع زرهسبک
قدرت زره5%
ارتقا برحسب سطح10% محموله

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 4 -نجومدر سطح 6 -سوخت سلولیدر سطح 4ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگازبار
14,0002,000003:00:00
28,0004,000003:45:00
316,0008,000004:41:15
432,00016,000005:51:34
564,00032,000007:19:27
6128,00064,000009:09:19
7256,000128,000011:26:39
8512,000256,000014:18:18
91,024,000512,000017:52:53
102,048,0001,024,000022:21:06

بازگشت به بالا