سفینه منهدم کننده

اطلاعات

تنها قدرتمند ترین ها جان سالم بدر میبرند. زمانیکه سفینه ی منهدم کننده بعنوان سفینه خط اول شما است، بقیه سفینه های شما %0.15 امتیاز جان میگیرند.

توانایی: پاداش جان به تمامی سفینه ها و پدافندها

آمارمقدار
حمله2,000
زندگی20,000
نوع اسلحهLaser
نوع زرهMedium
قدرت زره6%
توانایی ارتقا در هر مرحله0.15%
پناهگاه10
بار1,000
زمان00:05:20
سرعت33,000
مصرف سوخت300
مصرف فلز4,000
مصرف مواد معدنی4,000
مصرف گاز0

پیش نیازها

  • ادمیرال سطح 5

توانایی ارتقا

سطحفلزمواد معدنیتواناییسطحفلزمواد معدنیتوانایی
13.2003.2000.15%211.035.6621.035.6623.15%
24.3944.3940.30%221.339.3881.339.3883.30%
36.0176.0170.45%231.726.8301.726.8303.45%
48.2158.2150.60%242.219.4382.219.4383.60%
511.18311.1830.75%252.843.6932.843.6933.75%
615.17815.1780.90%263.632.1563.632.1563.90%
720.54020.5401.05%274.624.7064.624.7064.05%
827.71427.7141.20%285.869.9885.869.9884.20%
937.28337.2831.35%297.427.1047.427.1044.35%
1050.00650.0061.50%309.367.5639.367.5634.50%
1166.87266.8721.65%3111.777.53111.777.5314.65%
1289.15889.1581.80%3214.760.39514.760.3954.80%
13118.515118.5151.95%3318.439.68018.439.6804.95%
14157.064157.0642.10%3422.962.33122.962.3315.10%
15207.524207.5242.25%3528.502.39128.502.3915.25%
16273.364273.3642.40%3635.265.07735.265.0775.40%
17359.000359.0002.55%3743.491.26743.491.2675.55%
18470.027470.0272.70%3853.462.39353.462.3935.70%
19613.511613.5112.85%3965.505.72465.505.7245.85%
20798.342798.3423.00%4080.000.00080.000.0006.00%

بازگشت به بالا