شبیه سازی جنگ

اطلاعاتشبیه ساز نبرد یک وسیله بسیار مفید برای بازیکنان حرفه ای میباشد. شما با استفاده از این گزینه میتواندی پی ببرید که شانس شما در نبرد برای پیروزی چقدر است. توجه داشته باشید که نتیجه اعلام شده در شبیه از همیشه %100 دقیق و صحیح نمیباشد و موارد بسیاری میتوانند در نتیجه نبرد دالت داشته باشند.شما با مراجعه به شبیه ساز میتواند مدافع، مهاجم، نژاد و موارد دیگر را تعیین کرده و نتیجه نبرد پیش روی خود را ببینید.شما دو گزینه شبیه سازی نبرد و پاک کردن اطلاعات را در این منو خواهید دید.نکته مهم: نتیجه ای که در شبیه ساز به نمایش در می آید بطور %100 قطعی و دقیق نمیباشد و همانطور که به این مورد اشاره شد، امکان دارد نتیجه نبرد واقعی متفاوت باشد.

بازگشت به بالا