تالار افتخارت

تالار مشاهیر آرشیو ده بازیکن برتر و اتحادها در دور قبل بازی میباشد. در تالار مشاهیر بازیکنان و اتحادها براساس امتیاز کل آنها رده بندی شده اند.همه بازیکنان میتوانند به تالار مشاهیر سرکشی کنند و اطلاعات موجود در آنرا مشاهده کنند.

بازگشت به بالا