گاز

گاز یکی از مهمترین منابع بازی نمکسیا است، گاز در موارد زیر بکار میروند:

راه های درآمد گاز :

  • ساختمانهایی که گاز تولید میکنند - منابع اصلی پالایشگاه گاز/کاوشگر گاز/[محفظه گاز][link_help_br_noxis_metal] است. به طبع هرچه سطح این ساختمانها بالاتر باشد، تولیدات نیز بیشتر خواهد بود. همچنین توجه داشته باشید که در هر سیاره میتوانید تا دو ساختمان تولید گاز داشته باشید.
  • میزان گاز دریافتی از تولیدات به سطح دانش ریاضی و ویژگی تولید کننده گاز شما بستگی دارد.
  • حمله - پس از یک نبرد موفق سفینه های شما پس از فلز و مواد معدنی، گاز غارت میکنند.
  • راهزنی - با راهزنی در سیاره دشمن شما ابتدا فلزات، سپس مواد معدنی و پس از آن گاز بدست می آورید.
  • بهره کشی – با پرواز بهره کشی میتوانید از ستاره ها گاز بدست آورید
  • بازیافت ضایعات - پس از هر نبرد شما میتوانید با جمع آوری و بازیافت ضایعات گاز بدست آورید.
  • تجارت منابع - در مرکز تجارت کنفدراسیون/ترتیس/نوکس میتوانید با بازیکنان دیگر منابع رد و بدل کنید.
  • تبادل سفینه - با مبادله سفینه با منابع در مارکت سفینه ( برای کنفدراسیون/ترتیس/نوکس).
  • وام گرفتن از بانک

بازگشت به بالا