ربات بارکش

اطلاعات

![][image_ship_1_thumb_1]اين نوع سفینه وسیله اولیه حمل و نقل است که در ابتدای راه تسخير فضا به شما کمک می کند. متاسفانه اين سفينه هنوز بدون نقص نمی باشد. بدنه شکننده اين سفينه و کمبود سپر مناسب يکی از دلايل ساختار کوچک آن است. مدل قديمی موتورهای جت، دلیل کم بودن سرعت و ظرفیت آن است. کمبود تسليحات جنگی آن را آسيب پذير می کند، برای همين بهتر است اين سفینه ها یک اسکورت از سفينه های جنگی را به همراه داشته باشند.

هدف: حمل و نقل

آمار

آمارمیزان
حمله5
جان5500
آشیانه1
محموله5000
سرعت22000
مصرف سوخت12
زمان ساخت600 ثانیه
هزینه فلز2500
هزینه مواد معدنی1500
هزینه گاز0
اسلحهلیزر
نوع زرهسبک
قدرت زره3%
ارتقا برحسب سطح10% محموله

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 2 -رياضیدر سطح 2ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
11,0000002:30:00
22,0000003:07:30
34,0000003:54:23
48,0000004:52:58
516,0000006:06:13
632,0000007:37:46
764,0000009:32:12
8128,0000011:55:15
9256,0000014:54:04
10512,0000018:37:35

بازگشت به بالا