رنگ دادن به نام اتحاد

رهبر اتحاد میتواند برای اتحاد یک نام رنگی انتخاب کند. نام اتحاد با رنگ مورد نظر رهبر اتحاد در رده بندی به نمایش در می آید. شما میتوانید هر زمان که علاقه داشتید رنگ نام را تغییر دهید.

هزینه تغییر رنگ 0 اعتبار است.

بازگشت به بالا