ربات بمب افکن

اطلاعات

![][image_ship_8_thumb_1]توسعه بيشتر و بيشتر طراحی سيستم های بدون نقص دفاعیدر سياره ها، باعث توليد سفينه های ويژه ای برای نابودی آنها شده است. ربات بمب افکن در برابر اين سيستم های دفاعی بسیار موثر است، چرا که با اژدرهای پلاسمايی نيرومندی مجهز شده است. اما یک مشکل وجود دارد - بدنه بزرگ، آن را به هدف راحتی تبدیل کرده است. به همين خاطر است که در زمان طراحی اندازه آن به دقت محاسبه شده است. یک پیامد این امر کمبود زره ضخيم است و همچنين سپر سفینه تنها بخشی از سطح خارجی را می پوشاند. به خاطر کمبود فضای آزاد، یک موتور ضربه ای تغییر یافته به کار رفته است که متاسفانه نسبت به مقدار زیاد گازی که مصرف می کند سرعت کافی ندارد.

هدف: سفينه جنگی،خسارت ترکش، خسارت دو برابر بهستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس

آمار

آمارميزان
حمله8000
جان80000
آشيانه20
محموله400
سرعت18000
مصرف سوخت750
زمان ساخت3540 ثانیه
هزينه فلز45000
هزينه مواد معدنی23500
هزينه گاز12000
اسلحهليزر
نوع زرهمعمولی
قدرت زره15%
ارتقا برحسب سطح10%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 8 -دانش پلاسمادر سطح 5

ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
120,00010,0004,00003:15:00
240,00020,0008,00004:33:00
380,00040,00016,00006:22:12
4160,00080,00032,00008:55:05
5320,000160,00064,00012:29:07
6640,000320,000128,00017:28:45
71,280,000640,000256,00024:28:16
82,560,0001,280,000512,00034:15:34
95,120,0002,560,0001,024,00047:57:47
1010,240,0005,120,0002,048,00067:08:54

بازگشت به بالا