واحد بازیافت

اطلاعات

تا حالا به این فکر کردید که با این ضایعات چه کاری باید انجام دهید؟ من شک دارم که کسی تا به حال به این فکر نکرده باشد. با تشکر از این ساختمان، زباله های فضایی به یکی از با ارزش ترین منابع تبدیل شده اند. پس از انجام پردازش بر روی آنها، ضایعات به یک محصول آماده تبدیل می شوند که می تواند به سرعت مورد استفاده قرار گیرند. مبدل بازیافت قادر است تا مقدار زیادی از ضایعات را پردازش کند، که سرعت پردازش تقریباً به 100 ضایعات در ثانیه می رسد.

هر سیاره می تواند یک مبدل بازیافت داشته باشد. ارتقای سیاره بهره وری و سرعت آن را افزایش می دهد. هر سطح یک ردیف به صف بازیافت همزمان اضافه می کند.

به خاطر داشته باشید که منابع بازیافت شده +-5% درآمد اصلی می باشند. برای مثال اگر درآمد 100% است منابع بازیافت شده بین 95% و 105% خواهند بود.

پس از آنکه ضایعات بازیافت شد و به منابع تبدیل گشت، منابع آماده شده می توانند در ساختمان به مدت 48 ساعت باقی بمانند. بعد از آن این منابع به صورت خودکار به سیاره ای که ساختمان در آن قرار دارد اضافه خواهند شد.

حداکثر سطح: 10

پیش نیازها

  • کارخانه سفینه سازی در سطح 5 - شیمی در سطح 6

جدول جزئیات - واحد بازیافت

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژیدرآمدضایعات برثانیه
1221501450050003:03:007575%7
2332252175075006:06:008680%12
34983832625112507:37:309985%18
47475648938168759:31:5211490%25
5112134734062531311:54:5113195%33
61682021101093796914:53:33151100%42
72523021651645695318:36:57173105%52
83784542477468543023:16:11200110%63
956768037161912814529:05:13229115%85
1085152055742919221736:21:32264120%98

بازگشت به بالا