ساختمان نهایی

برای صرفه جویی در منابع دانشمندان روش جدیدی ابداع کردند که به مهندسین امکان ساخت ساختمان ها را به صورت موثرتری می دهد. راز این تکنولوژی جدید نقشه های بهتر و معماری هوشمندانه تر بر اساس هدف های مدرن است.

هر سطح از این دانش هزینه ساخت تمام ساختمان ها را 1% کاهش می دهد (مجموع: 10%).

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها

جدول جزئیات - ساختمان نهایی

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
110.0005.00002:48:00
220.00010.00003:58:34
340.00020.00005:38:45
480.00040.00008:01:02
5160.00080.000011:23:04
6320.000160.000016:09:57
7640.000320.000022:57:20
81.280.000640.000032:35:49
92.560.0001.280.000046:17:15
105.120.0002.560.000065:43:42

بازگشت به بالا