ربات فلز

اطلاعات

فلز برای ساخت ساختمان ها، سفینه ها و در کل برای هر ابتکاری به طور استثنایی مهم است. مقادیر زیادی از آن را می توان روی بسیاری از سیاره ها پیدا کرد که کمیت آن با عمق معادن زیاد خواهد شد. با هر افزایش سطح معادن، حفاری ها عمیق تر و عمیق تر می شود و به این ترتیب کمیت فلز افزایش می یابد. فلزها در انبارهای بزرگ زیرزمینی نگهداری می شوند کهبرای با کیفیت نگه داشتن محصولبه طور شگفت انگیزی پوشانده شده اند.

بر روی هر سیاره تا سه ربات فلز می تواند وجود داشته باشد. اولین ربات، اصلی است و هیچ پیش نیازی ندارد. پیش نیاز ساخت دومین و سومین ربات به ترتیب سطح 10 و 15 از اولین ربات است. اطلاعات بیشتر را در جدول زیر می توانید مشاهده کنید.

حداکثر سطح: 30

پیش نیازها

- اولین ربات: هیچ چیز - دومین ربات: اولین ربات در سطح 10 - سومین ربات: اولین ربات در سطح 15جدول جزئیات - ربات فلز

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژیدرآمد
1241000:00:44515
2361500:01:02721
3542300:01:261029
4813400:02:011441
51225100:02:491958
61827600:03:572781
727311400:05:3138113
841017100:07:4453158
961525600:10:4974221
1092338400:15:09103310
11138457700:21:13129387
12207686500:29:42161484
133114129700:41:35202605
144671194600:58:12252757
157006291901:15:40315946
1610509437901:38:223941182
1715746656802:07:534931478
1823646985302:46:146161847
19354691477903:36:077702309
20532042216804:40:579622886
21798063325306:05:1410583175
221197094987907:18:1711643492
231795647481808:45:5612813842
24269346112227010:31:0714094226
25404019168341012:37:2115494648
26606028252512015:08:4917045113
27909042378768018:10:3518755625
281363563568151021:48:4220626187
292045345852227026:10:2622696806
3030680171278340031:24:3124957486

بازگشت به بالا