عقرب

اطلاعات

عقرب توانایی آلوده سازی سیستم های عملیاتی دشمن را با نسل جدیدی از ویروس های کامپیوتری دارا است. این ویروس می تواند به سرعت سیستم های عملیاتی سفینه های دشمن را در راند های جنگ از کار بیندازد. به ازای هر سطح ارتقای این سفینه, شانس از کار افتادن سلاح سفینه های دشمن در هر راند, 0.1 درصد افزایش می یابد.

خاصیت: آلوده سازی سیستم های عملیاتی سفینه های دشمن

آمارمقدار
حمله2.000
عمر20.000
نوع اسلحهلیزر
نوع ذرهمعمولی
قدرت ذره10.00%
آشیانه10
ظرفیت1000
سرعت33.000
مصرف سوخت300
هزینه ی فلز4.000
هزینه ی مواد معدنی4.000
هزینه ی گاز0
ارتقا بر مرحله0.1%

پیش نیاز:

  • ادمیرال در سطح 20

هزینه ارتقاء و توانایی

سطحفلزمواد معدنیشانسسطحفلزمواد معدنیشانس
13.2003.2000.1%211.035.6421.035.6422.1%
24.3944.3940.2%221.339.3621.339.3622.2%
36.0176.0170.3%231.726.7961.726.7962.3%
48.2158.2150.4%242.219.3942.219.3942.4%
511.18311.1830.5%252.843.6372.843.6372.5%
615.17815.1780.6%263.632.0853.632.0852.6%
720.54020.5400.7%274.624.6154.624.6152.7%
827.71427.7140.8%285.869.8735.869.8732.8%
937.28337.2830.9%297.426.9597.426.9592.9%
1050.00650.0061%309.367.3819.367.3813%
1166.87166.8711.1%3111.777.30211.777.3023.1%
1289.15789.1571.2%3214.760.10814.760.1083.2%
13118.513118.5131.3%3318.439.32118.439.3213.3%
14157.061157.0611.4%3422.961.88422.961.8843.4%
15207.520207.5201.5%3528.501.83628.501.8363.5%
16273.359273.3591.6%3635.264.39035.264.3903.6%
17358.993358.9931.7%3743.490.42043.490.4203.7%
18470.018470.0181.8%3853.461.35253.461.3523.8%
19613.499613.4991.9%3965.504.44865.504.4483.9%
20798.326798.3262%4079.998.44279.998.4424%

بازگشت به بالا