استراحت پلاتینیوم

استراحت پلاتینوم دقیقا مشابه حالت استراحت معمولی میباشد.

هر بازیکن تنها میتواند یکبار در هر ماه گزینه استراحت پلاتینوم رو فعال کند. این استراحت 20 روز به طول می انجامد و هزینه آن 20 ستاره میباشد. استراحت پلاتینوم بروی همه سیارات بازیکن تاثیر میگذارد. شما میتوانید این حالت استراحت را بطور رایگان لغو کنید. فعالسازی استراحت پلاتینوم ارتباطی با سطح برنامه پلاتینوم ندارد

فعال کردن حالت استراحت باعث لغو شدن پروازهایی که پیشاپیش بسوی سیاره ارسال شده اند نمیگردد ولی پس از فعال شدن هیچ حمله ای به سیاره شما ارسال نخواهد شد.

برای فعالسازی دوباره حالت استراحت پلاتینوم، حداقل باید 48 ساعت از فعالسازی حساب کاربری گذشته باشد.

بازگشت به بالا