برجک لیزر

اطلاعات

برج های لیزر، از لیزرهای مخصوصی که فقط برای اهداف نظامی ساخته شده اند، استفاده می کنند. این برج به دلیل امتیاز جان زیادش مورد استفاده قرار می گیرد تا به آسانی منهدم نشود. شما می توانید از این پدافند در ترکیب با دیگر برج ها که امتیاز حمله بیشتری دارند استفاده کنید.

هدف: پدافند سیاره

آمارمقدار
حمله113
جان24,750
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهمتوسط
قدرت زره6%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه2
بار0
زمان00:07:30
سرعت0
مصرف سوخت0
هزینه فلز6,000
هزینه مواد معدنی3,000
هزینه گاز0

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 3 -دانش فیزیکدر سطح 2

بازگشت به بالا