تایفون

اطلاعات

به میزان کافی سریع است تا سفینه های دیگر را با خود همراهی کند، سفینه فرمانده تابفون سرعت همه سفینه هایی که با ان ها در یک پرواز است را افزایش می دهد.

با بدنه آیرودینامیکی خود در فضا شکاف ایجاد کرده و اولین سفینه است که به مقصد می رسد.

توانایی: سرعت سفینه هایی که با آن ها در یک پرواز است را اقزایش می دهد

آمارعدد
حمله2 000
جان20 000
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهنرمال
قدرت زره10.00%
آشیانه10
بار1.000
سرعت33.000
مصرف سوخت300
هزینه فلز2.500
هزینه مواد معدنی2.500
هزینه گاز0
توانایی ارتقا در هر سطح0.10%

پیش نیاز :

  • ادمیرال در سطح 10

توانایی ارتقا

سطحفلزمواد معدنیتواناییسطحفلزمواد معدنیتوانایی
12.0002.0000.10%21647.289647.2892.10%
22.7472.7470.20%22837.118837.1182.20%
33.7613.7610.30%231.079.2691.079.2692.30%
45.1345.1340.40%241.387.1491.387.1492.40%
56.9896.9890.50%251.777.3081.777.3082.50%
69.4869.4860.60%262.270.0982.270.0982.60%
712.83812.8380.70%272.890.4412.890.4412.70%
817.32117.3210.80%283.668.7423.668.7422.80%
923.30223.3020.90%294.641.9404.641.9402.90%
1031.25431.2541.00%305.854.7275.854.7273.00%
1141.79541.7951.10%317.360.9577.360.9573.10%
1255.72455.7241.20%329.225.2479.225.2473.20%
1374.07274.0721.30%3311.524.80011.524.8003.30%
1498.16598.1651.40%3414.351.45714.351.4573.40%
15129.702129.7021.50%3517.813.99417.813.9943.50%
16170.852170.8521.60%3622.040.67322.040.6733.60%
17224.375224.3751.70%3727.182.04227.182.0423.70%
18293.767293.7671.80%3833.413.99633.413.9963.80%
19383.444383.4441.90%3940.941.07740.941.0773.90%
20498.963498.9632.00%4050.000.00050.000.0004.00%

بازگشت به بالا