ساخت و ساز سریع

بازیکنان گزینه ساخت فوری ساختمانها را در اختیار دارند. شما باید برای تکمیل سریع ساختمانهای در حال ساخت اعتبار پرداخت کنید. هر بازیکن در حالت عادی میتواند دو بار از این گزینه در 24 ساعت استفاده کند، بازیکنانی که پرمیوم دارند 3 بار و بازیکنانی که حساب پلاتینوم دارند 4 بار در هر 24 ساعت میتوانند از گزینه ساخت سریع استفاده کنند. میزان اعتبار پرداختی به زمان باقی مانده از ساختمان در حال ساخت بستگی دارد و برای هر ساعت 15 اعتبار هزینه دارد.

بازگشت به بالا