زره سبک

زره سبک دانشی است که هدف اصلی آن افزایش کیفیت زره سبک سفینه ها و دفاع است.

پاداش: هر سطح باعث افزایش %1 زره سفینه میگردد. (حداکثر %10)

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها :

جدول منابع مورد نیاز

سطحارتقافلزمواد معدنیگاززمان
11%1.00050025000:21:00
22%2.0001.00050000:49:00
33%4.0002.0001.00001:42:00
44%8.0004.0002.00002:38:00
55%16.0008.0004.00005:04:00
66%32.00016.0008.00007:33:00
77%64.00032.00016.00010:12:00
88%128.00064.00032.00015:15:00
99%256.000128.00064.00019:25:00
1010%512.000256.000128.00024:37:00

بازگشت به بالا