جنگ های فضایی 2.5

نمکسیا 2.5

I. تغییرات جاسوسی

 1. شانس جاسوسی تغییر کرده است :
 • جدول زیر نشان دهنده شانس دریافت هریک از سه گزارش (ابتدایی، جزئی و کامل) است.

جدول جزئیات

تفاوت سطح (مهاجم از مدافع) کامل جزئی ابتدایی
4 یا بیشتر 90% 10% 0%
3 75% 15% 10%
2 65% 20% 15%
1 40% 30% 30%
0 30% 30% 40%
-1 20% 25% 55%
-2 0% 20% 80%
-3 0% 10% 90%
-4 یا کمتر 0% 0% 100%
 1. زمان انتظار جاسوسی اضافه شده است :
 • برای تمام جاسوسهای ارسال شده از یک سیاره (شخصی یا تیمی) به یک سیاره دیگر بسته به سطح دانش جاسوسی زمان انتظار درنظر گرفته می شود. این زمان در سطح 1 دانش 30 ثانیه است و برای هر سطح 1 ثانیه کاهش می یابد تا در سطح 20 به 11 ثانیه می رسد. ضمنا چندین سفینه جاسوسی در یک سیاره پس از رسیدن همگی همزمان یک گزارش می فرستند.
 1. زمان اسکن برای جاسوس کاهش یافته است :
 • جدول زیر نشان دهنده زمان مورد نیاز برای اسکن یک سیاره است:

جدول جزئیات

سطح دانش جاسوسی بدون سپر (دقیقه) با سپر (دقیقه)
2-4 90 45
5-7 80 40
8-10 70 35
11-13 60 30
14-17 50 25
18-20 40 20
21-23 30 15
24-27 20 10
28-30 10 5

سطوح بالای 20 برای کیهان "بی پایان" در نظر گرفته شده است.

 1. اسکن آنی برای جاسوس:
 • امکان اسکن آنی سیاره برای جاسوس با هزینه 5 اعتبار وجود دارد. پس از استفاده از این امکان زمان انتظار برای اسکن بعدی از ابتدا محاسبه می شود.

II. تغییرات پروازها

 1. محدودیت حمله ها تغییر کرده است :
 • هر بازیکن میتواند حداکثر تا 20 (10 برای کیهان فوق سرعت) حمله در یک روز به یک سیاره از یک بازیکن ارسال کند.
 • هر اتحاد میتواند حداکثر تا 20 (10 برای کیهان فوق سرعت) حمله تیمی در یک روز به یک سیاره تیمی از یک اتحاد ارسال کند.
 1. محدودیت پروازهای راهزنی تغییر یافته است :
 • هر بازیکن میتواند حداکثر تا 100 (50 برای کیهان فوق سرعت) راهزنی در یک روز به یک سیاره از یک بازیکن ارسال کند.
 • هر اتحاد میتواند حداکثر تا 100 (50 برای کیهان فوق سرعت) راهزنی تیمی در یک روز به یک سیاره تیمی از یک اتحاد ارسال کند.
 1. پروازهای انتقال منابع تغییر کرده است :
 • شما میتوانید علاوه بر انتقال منابع به سیاره های خود و یا سیاره تیمی، منابع به سیاره بازیکنان اتحاد خودتان نیز ارسال کنید.

III. تغییرات مرکز تجارت

 1. صفحه بندی :
 • اکنون پیشنهادات منابع صفحه بندی می شوند و 50 پیشنهاد آخر در صفحه نخست نشان داده می شوند.
 1. ضرایب پیشنهادات منابع تغییر یافته است:
 • ضریب پیشنهاد منابع از 1:1.2 به 1:1.5 تغییر کرده است به این معنی که شما میتوانید 1000 فلز را حداکثر برای 1500 مواد معدنی یا حداقل برای 500 مواد معدنی پیشنهاد دهید.
 1. کمیسیون حذف شده است:
 • مالیات کمسیونی از پیشنهادات مرکز تجارت حذف شده است.
 1. مالیات پیشنهاد انجام شده اضافه شده است:
 • هنگام بستن یک پیشنهاد خریداری شده توسط دیگران، از منابع دریافتی شما 5% به عنوان مالیات کسر می شود.

IV. تغییرات مزایده

 1. بسته های جدید:
 • در مزایده جدید از هر سفینه (بجز ماهواره) و پدافند (بجز سپر برجی،فیلد الکترونیک/روکش ماتریس،ماتریس سیاره/لایه سطحی،زره سخت) یک بسته حداقل وجود دارد. از سفینه های "ستاره مرگ/تیتان/الهه نوکس" فقط یک بسته و از سایر سفینه ها و پدافندها هر کدام 3 بسته کوچک/متوسط/بزرگ وجود دارد (با تعداد آشیانه تقریبا برابر).
 1. پیشنهاد منابع:
 • سفینه ها میتوانند با پیشنهاد منابع (فلز، مواد معدنی، گاز، ضایعات) خریداری شوند. در پایان هر راند بازیکنی که بیشترین پیشنهاد را داده باشد برنده می شود. در صورت باختن یک پیشنهاد 50% منابع پیشنهاد شده به بازیکن برگردانده می شود. این مقدار برای اکانتهای پریمیوم 60% و برای پلاتینوم 70% خواهد بود.

 1. محدودیتهای جدید:
 • شما میتوانید تعداد بسته های نامحدودی از مزایده برنده شوید. در نظر داشته باشید مزایده بین ساعات 9:00 تا 00:00 به وقت سرور انجام می گیرد.
 • جمعیت خرید مستقیم سفینه و پدافند با سکه به 30.000 واحد آشیانه در روز محدود شده است. اکانتهای پریمیوم 35.000 و پلاتینوم 40.000 واحد اشیانه در روز میتوانند مستقیم با اعتبار خرید کنند.

V. تغییرات اتحادها

 1. رتبه جانشین فرمانده:
 • یک رده جدید در اتحادها به نام "جانشین فرمانده" به وجود آمده است. این رده تمام قابلیتهای اتحاد (قبول بازیکن و ...) را بجز تغییر فرماندهی داراست.

VI. تغییرات صفحه مشکل اوزون

 1. تحقیق اکولوژی حذف شده است:
 • برای سیاره قفل شده (به دلیل کمبود اوزون) دیگر تحقیق دانش اکولوژی از همان سیاره ممکن نیست.
 1. ریست اکانت در دسترس نیست:
 • امکان ریست اکانت از این منو دیگر موجود نیست.

VII. تغییرات پروفایل بازیکنان

 1. انتخاب صفحه اصلی :
 • هر بازیکن میتواند انتخاب کند صفحه اصلی پروفایلش کدامیک از صفحات پیشفرض باشد - سیارات, سفینه های فرماندهی, نشانها یا دیوار.

VIII. تغییرات جانشینی

 1. بازیکنان دیگر با عنوان "جانشین شده" نشان داده نمی شوند :
 • بجای عنوان "جانشین شده" در صفحه کهکشان بازیکن با عنوان "جانشین فعال" نشان داده می شود.
 1. جانشینان به حسابهای غیرفعال دسترسی ندارند:
 • جانشینان به حسابهایی که صاحبان آن بیش از 7 روز آنلاین نشده اند دسترسی ندارند

بازگشت به بالا