راه اندازی مجدد راند ( ریست شدن راند )

شروع مجدد یک کیهان به پروسه ی بارگزاری مجدد آن گفته می شود. یک کیهان زمانی که هدف بازی تحقق یافته و حالت دث مچ به پایان می رسد از نو شروع می شود. زمان شروع مجدد یک کیهان تمام اطلاعات بازیکنان از بین میرود و تنها بخشی از اطلاعاتشان حفظ می شود که عبارت است از:

  • نام مستعار
  • رنگ نام مستعار
  • مقدار اعتبارها
  • میزان ستاره های پلاتینیوم
  • پیشرفت برنامه ی پلاتینیوم
  • اشتراک حساب پرمیوم و پلاتینیوم
  • ویژگی های فعال شده
  • بیمه ی کهکشانی
  • تصویر شخصی
  • جانشینان (به یاد داشته باشید که جانشینان خود را در پایان هر راند حذف کنید اگر نمی خواهید که آنان در راند بعد نیز جانشین شما باشند.)

بعد از شروع مجدد, کیهان دیگر در حالت دث مچ نخواهد بود. بازی از ابتدا شروع می شود و همه بازیکنان می توانند قلمرو خود را مجددا گسترش دهند. هر بازیکن یک سیاره با یک مختصات تصادفی دریافت خواهد کرد که سیاره ی انها (توسعه نیافته) در آن مختصات قرار خواهد گرفت.

بازگشت به بالا