ناوگان فضایی

اطلاعات

![][image_ship_6_thumb_1]آيا به سفينه ای نياز داريد که با ساختار پيشرفته خود شما را در نبردها نااميد نکند؟ ناوگان فضایی سفينه مورد نظر شماست. اين سفينه با جديدترين سيستم های پدافند ليزری، اژدر های فوتونی و اسلحه های يونی مسلح شده است. تسلیحات اصلی اين سفينه سلاح پلاسمايی پر قدرتی است، که می تواند سفينه های کوچکتر را با يک شلیک نابود کند. اين سفينه با زره تيتانيومی ضخیم و سپر فوق العاده نفوذناپذيرمجهز شدهکه باعث شده اند این سفینه یک بازمانده واقعی در میدان نبرد و يک هدف سخت برای سفینه های دشمن باشد. اما با وجود تمام اين جنبه های خوب اين سفينه يک مشخصه بسيار بد دارد - وزن بسیار زیاد. موتورهای ضربه ای برای ناوگان فضایی به اندازه کافی قوی نیستند و به همین دلیل چهار موتور مافوق سرعت بر روی این سفینه نصب شده اند. با اين موتورها سفينه توانایی مانور و سرعت خوبی به دست آورده است.

هدف: سفينه جنگی، خسارت دو برابر بهگاردین/ربات محافظ/جاذب

آمار

آمارميزان
حمله6750
جان65000
آشيانه13
محموله1800
سرعت18000
مصرف سوخت450
زمان ساخت2910 ثانیه
هزينه فلز37000
هزينه مواد معدنی16000
هزينه گاز0
اسلحهیون
نوع زرهسنگین
قدرت زره15%
ارتقا برحسب سطح8%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 8 -موتور جتدر سطح 3ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
125,00012,5002,00003:00:00
250,00025,0004,00004:12:00
3100,00050,0008,00005:52:48
4200,000100,00016,00008:13:55
5400,000200,00032,00011:31:29
6800,000400,00064,00016:08:05
71,600,000800,000128,00022:35:19
83,200,0001,600,000256,00031:37:27
96,400,0003,200,000512,00044:16:25
1012,800,0006,400,0001,024,00061:58:59

بازگشت به بالا