بازساز کننده

اطلاعات

![][image_ship_11_thumb_1]

عملا این سفینه از یک سیستم بازیافت بزرگ و یک انبار غول پیکر تشکیل شده است. بعد از یک جنگ فضایی قطعه هایی از سفینه های نابود شده در جنگ باقی می مانند که سفینه بازساز کننده آنها را جمع آوری کرده و به منابع خالص تبدیل می کند. متاسفانه با این وجود، این سفینه قادر نیست تا موتورهای قدرتمندی داشته باشد که این امر سرعت را کاهش می دهد تا فضا برای سیستم بازیافت و انبارها وجود داشته باشد. همه سفینه ها یک امتیاز برابر از تحقیقات برای سرعت، قدرت و ساختار می گیرند.

هدف: بازيافت، بهره کشی

آمار

آمارميزان
حمله50
جان20000
آشيانه5
محموله40000
سرعت7000
مصرف سوخت120
زمان ساخت2700 ثانیه
هزينه فلز10000
هزينه مواد معدنی5000
هزينه گاز2500
اسلحهليزر
نوع زرهسنگين
قدرت زره3%
ارتقا برحسب سطح

پیش نیازها

  • کارخانه سفينه سازی در سطح 4 - سوخت سلولی در سطح 6 - پدافند سفينه هادر سطح 2

ارتقاهای کارخانه

اين سفينه هيچ ارتقای کارخانه ای ندارد.

بازگشت به بالا