یادداشت

در اینجا هر بازیکن میتواند نکات مهمی را که به او در تکمیل تحقیق کمک میکند را یادداشت کند. برای دسترسی به این گزینه شما باید منوی شخصی را باز کرده و بروی یادداشت کلیک کنید.

بازگشت به بالا