جوایز روزانه

با سر زدن به نمکسیا شما میتوانید پاداش های روزانه بسیار با ارزشی را دریافت کنید. پاداش ها بنابر ترتیب دریافت روزانه آنها متفاوت هستند. هر هفت روز یکبار شما میتوانید یکی از پاداش های بسیار ارزشمند را انتخاب کرده و آنرا دو برابر کنید.شما شانس برنده شدن موارد زیر را دارید:

  • منابع اضافه برای 15 دقیقه
  • منابع اضافه برای 30 دقیقه
  • منابع اضاافه برای 60 دقیقه
  • 50 اوزون اضافه
  • 2 اعتبار اضافه
  • 8 ساعت پرمیوم

اگر در دریافت پاداش ها تاخیر ایجاد شود و بطور مثال شما یک روز را از دست بدهید، مجبور خواهید بود دوباره از نو شروع کرده و به پاداش روز آخر برسید.پاداش های دریافتی به سیاره اصلی شکا اضافه میگردد.

بازگشت به بالا