پدافند سریع

بعد از تحقیق دانش های دفاعی، شما خواهید توانست آخرین دانش در این دسته را تحقیق کنید.

هر سطح از این دانش به شما 5% جان به همه سفینه ها / پدافند ها (مجموع : 50% ) خواهد داد.

حداکثر سطح: سطح 10

پیش نیازها

جدول جزئیات

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
1050.0005.0002:57:31
20100.00010.0004:12:05
30200.00020.0005:57:58
40400.00040.0008:28:18
50800.00080.00012:01:47
601.600.000160.00017:04:56
703.200.000320.00024:15:25
806.400.000640.00034:26:41
9012.800.0001.280.00048:54:42
10025.600.0002.560.00069:27:16

بازگشت به بالا