مخزن فلز

اطلاعات

فلز قسمت اصلی همه امپراطوری ها است و جمع آوری آن برای تجهیزات ساختمانی، ماشین ها و سفینه ها بسیار مهم است. اما به محلی برای ذخیره شدن نیاز دارد تا بتوانیم از آن در آینده استفاده کنیم. مخزن فلز قادر است تا مقدار زیادی از این منبع را برای استفاده های بعدی ذخیره کند.

هر سیاره یک مخزن فلز می تواند داشته باشد. با افزایش سطح ساختمان ظرفیت ذخیره سازی، برای نگهداری منابع بیشتر افزایش می یابد.

ظرفیت پایه سیاره شما 100,000 است.

حداکثر سطح: 20

پیش نیازها

-ربات فلزدر سطح 1

جدول جزئیات - مخزن فلز

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژیظرفیت
12000000:10:00850000
23000000:12:309130040
34500000:15:3711250080
46750000:19:3212430120
510125000:24:2514700160
615188000:30:31161105200
722781000:38:09191712740
834172000:47:41212624030
951258000:59:36243990945
1076887001:14:30286041298
11107641001:33:08329116806
12150698001:56:253713422503
13210977002:25:314319450461
14295368003:01:544927889588
15413515003:47:225739704348
16537570004:44:136556244997
17698841005:55:167577747829
18908493007:24:0586105701498
191181041009:15:0799142041256
2015353530011:33:53114450000000

بازگشت به بالا