بافت پلاسما

اطلاعات

پلاسما خواصی دارد که کاملاً با مواد جامد، مایع و یا گازها متفاوت است و از آن به عنوان یک حالت جداگانه مشخص از ماده یاد می شود. بافت های پلاسما از قدرت نامحدود این ماده استفاده می کنند در نتیجه قادرند حتی به بالاترین کلاس سفینه های جنگی به منظور محافظت از سیاره خسارت وارد کنند.

هدف: پدافند سیاره

آمارمیزان
حمله300
جان112,500
نوع اسلحهPlasma
نوع زرهHeavy
قدرت زره9%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه6
بار0
زمان00:25:00
سرعت0
هزینه سوخت0
هزینه فلز20,000
هزینه مواد معدنی10,000
هزینه گاز0

پیش نیازها -کارخانه سفینه سازیدر سطح 7 -دانش پلاسمادر سطح 3

بازگشت به بالا