قبض ها

قبض یک کد برای تایید خرید اعتبار است.

در زمان خرید شما میتوانید درخواست قبض بکنید و اعتبار خود را بصورت یک کد دریافت کنید. این کدها میتوانند برای هر حساب کاربری دیگری مورد استفاده قرار بگیرند.

برای استفاده از قبض بازیکن باید یک کد معتبر را در اختیار داشته باشد سپس به منوی پریمیوم رفته، بر روی قبض کلیک کند و کد را وارد کند.

بازگشت به بالا