بافت لیزری

اطلاعات

بافت های لیزری، از لیزرهای مخصوصی که فقط برای اهداف نظامی ساخته شده اند، استفاده می کنند. این بافت به دلیل امتیاز جان زیادش مورد استفاده قرار می گیرد تا به آسانی منهدم نشود. شما می توانید از این پدافند در ترکیب با دیگر بافت ها که امتیاز حمله بیشتری دارند استفاده کنید.

هدف: پدافند سیاره

آمارمقدار
حمله75
جان22,500
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهسبک
قدرت زره3%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه2
بار0
زمان00:06:15
سرعت0
مصرف سوخت0
هزینه فلز5,000
هزینه مواد معدنی2,500
هزینه گاز0

پیش نیازها

-کارخانه سفینه سازیدر سطح 3 -دانش فیزیکدر سطح 2

بازگشت به بالا