جاذب اورانیوم

اطلاعات

جاذب اورانیوم تاسیساتی است که واکنش های زنجیره ای هسته ای در آن شروع شده و کنترل می شوند.جاذباورانیومبرای اهداف زیادی مورد استفاده قرار می گیرد اما اصلی ترین هدف آن تولید انرژی الکتریکی است که برای فعالیت های سیاره ما ضروری است. در مقایسه باجاذب خورشیدی،جاذباورانیومانرژی بیشتری را با هزینه کمتری تولید می کند.

هر سیاره تنها یکجاذباورانیوممی تواند داشته باشد که پیش نیاز آن سطح 10جاذب خورشیدیمی باشد. لطفاً، برای اطلاعات بیشتر جدول زیر را مشاهده کنید.

حداکثر سطح: 20

پیش نیازها

-جاذب خورشیدیدر سطح 10 -فیزیکدر سطح 5 -شیمیدر سطح 5جدول جزئیات - جاذب اورانیوم

سطحفلزمواد معدنیگاززمانانرژیدرآمد
115005002500:15:0010066
222507503750:19:30200100
3337511255630:25:21350150
4506316888440:32:57550205
57594253112660:42:50800270
611391379718980:55:421100350
717086569528481:12:241450450
825629854342711:34:071850570
9384431281464072:02:222300700
10576651922296112:39:042800850
118649828833144163:26:4733501100
1212974643249216244:28:4939501400
1319462064873324375:49:2846001800
1429192997310486557:34:1953002350
15437894145965729829:50:3660503000
1665684121894710947312:47:4768503900
1798526132842016421016:38:0777004900
18147789249263124631521:37:3486006000
19221683873894636947328:06:5095507000
203325257110841955420936:32:53105508000

بازگشت به بالا