جمعیت

جمعیت نشان دهنده فضای اشغال شده توسط سفینه ها و پدافند در روی سیاره است که در آشیانه/غارآشیانه نوکس نگهداری می شوند.

هر سفینه و واحد دفاعی دارای میزان مشخصی جمعیت برای ساخته شدن است. در صورت عدم وجود جمعیت مورد نیاز، سفینه و یا واحد دفاعی مورد نظر نمیتواند ساخته شود.

حداکثر جمعیت در سیاره یک بازیکن میتواند 25.112 باشد.

در هر سیاره آشیانه میان سفینه ها و واحدهای دفاعی مشترک است. بدین معنی که اگر آشیانه شما دارای ظرفیت 100 جمعیت باشد، سفینه هایی با ظرفیت 100 و پدافندهایی با ظرفیت 100 واحد آشیانه را میتواند در خود جای دهد. در بالا سمت چپ شما میتوانید ظرفیت آشیانه و جمعیت فعلی خود را مشاهده کنید.

برای دیدن جمعیت پدافند میتوانید به کارخانه سفینه سازی هر نژاد (برای کنفدراسیون/ترتیس/نوکس)مراجعه کنید.

برای افزایش جمعیت شما باید آشیانه، غار و آشیانه نوکس را ارتقا دهید و یا اینکه ویژگی اسکان دهنده را فعال کنید.

دقت کنید ویژگی اسکان دهنده روی آشیانه سطح 20 تاثیری نمیگذارد.

بازگشت به بالا