ماتریس لیزر

اطلاعات

ماتریس های لیزر، از لیزرهای مخصوصی که فقط برای اهداف نظامی ساخته شده اند، استفاده می کنند. این ماتریس به دلیل امتیاز جان زیادش مورد استفاده قرار می گیرد تا به آسانی منهدم نشود. شما می توانید از این پدافند در ترکیب با دیگر ماتریس ها که امتیاز حمله بیشتری دارند استفاده کنید.

هدف: پدافند سیاره

آمارتعداد
حمله120
جان5,400
نوع اسلحهلیزر
نوع زرهسبک
قدرت زره3%
ارتقا در هر سطح0%
آشیانه1
بار0
زمان00:03:38
سرعت0
هزینه سوخت0
هزینه فلز2,900
هزینه مواد معدنی1,450
هزینه گاز0

پیش نیازها -کارخانه سفینه سازیدر سطح 3 -دانش فیزیکدر سطح 2

بازگشت به بالا