ستاره ی مرگ

اطلاعات

![][image_ship_9_thumb_1]ستاره مرگ بهترین سفینه برای همه هدف ها در نبرد بين جنگ افزارهاست. با اندازه يک ماه کوچک، ستاره مرگ يک اسلحه گراويتون فوق العاده قدرتمند حمل می کند، که حتی قادر است کل یک سياره را نابود کند. اندازه بسيار بزرگ، سرعت اين گونه سفينه ها را بسیار کاهش می دهد. ستاره مرگ يک ساختار عظيم و يک ظرفيت حمل غيرقابل باور دارد.

هدف: سفينه جنگی،کاهش سطح ساختمان ها،نابود کردن سياره ها

آمار

آمارميزان
حمله800000
جان7500000
آشيانه700
محموله1000000
سرعت200
مصرف سوخت60000
زمان ساخت750000 ثانیه
هزينه فلز4000000
هزينه مواد معدنی3000000
هزينه گاز1000000
اسلحهيون
نوع زرهسخت
قدرت زره25%
ارتقا برحسب سطح15%

پیش نیازها

  • -کارخانه سفينه سازیدر سطح 14
  • -مافوق فضادر سطح 13
  • -روکش مگادر سطح 10
  • -جهان های موازیدر سطح 1

ارتقاهای کارخانهتوجه کنید که هر سطح از ارتقا 0.3% شانس به مهارت نابودی سفینه اضافه می کند. در نتیجه در سطح 10 شانس نابودی 3% برای هر یگان خواهد بود. همچنین هر سطح از ارتقا 10 امتیاز نابودی به هر مهارت سفینه می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد اینکه کجا این اعداد بکاربرده می شوند را می توانید در تاپیک های انفجار و نباویدی سیاره پیدا نمایید

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
12,000,0001,000,000500,00010:00:00
24,000,0002,000,0001,000,00014:00:00
38,000,0004,000,0002,000,00019:36:00
416,000,0008,000,0004,000,00027:26:24
532,000,00038:24:58
664,000,00032,000,00016,000,00053:46:57
7128,000,00064,000,00032,000,00075:17:43
8192,000,00096,000,00048,000,000105:24:49
9288,000,000144,000,00072,000,000147:34:44
10432,000,000216,000,000108,000,000206:36:38

بازگشت به بالا