جنگهای فضایی 3.0

نمکسیا 3.0

1 - خائنین (امکانات جدید)

خائنین آخرین المان بازی نمکسیا هستند. آنها کاراکترهای غیر بازیکنی هستند که برای شما امتیاز ارتقاء به همراه دارند. اما این امتیاز ارتقاء آسان به دست نمی آید.

برای ارتقاء سفینه های خود علاوه بر منابع امتیاز ارتقاء نیاز دارید. اما ارتقاء سفینه ها بر روی سیاره تیمی نیازمند امتیاز ارتقاء نیست.

2 - حمله به خائنین و جاسوسی از خائنین (امکانات جدید)

دو پرواز جدید "جاسوسی از خائنین" و "حمله به خائنین" به پروازها اضافه شده است. کاربرد اولی برای کسب اطلاعات از خائنین است.

توجه کنید که جمعیت خائنین به جمعیت ناوگان مهاجم بستگی دارد.

هدف از پرواز "حمله به خائنین" کسب امتیاز ارتقاء است.

3 - امتیاز ارتقاء و ارتقاء سفینه ها (امکانات جدید)

ارتقاء تمام سفینه ها در سیاره یک بازیکن (و نه سیاره تیمی) نوع جدیدی از منابع به نام "امتیاز ارتقاء" را برای ارتقاء نیاز دارد. شما میتوانید امتیاز ارتقاء را با حمله به خائنین بدست بیاورید.

توجه داشته باشید امتیاز ارتقاء برای ارتقای سفینه ها در سیاره تیمی لازم نیست.

4 - مواد مصرفی (امکانات جدید)

مواد مصرفی گزینه ای از بازی است که به شما کمک میکند خائنین را ساده تر شکست دهید.

5 - بروز رسانی یگانهای تدافعی

 • یگان تدافعی کانون فوتونی/ماتریس فوتونی/بافت فوتونی حذف شده است.
 • سه یگان جدید تدافعی اضافه شده است :
 • باتری لیزر-یون/ماتریس لیزر-یون/بافت لیزر-یون
 • باتری پلاسما-لیزر/ماتریس پلاسما-لیزر/بافت پلاسما-لیزر
 • باتری یون-پلاسما/ماتریس یون-پلاسما/بافت یون-پلاسما

توجه کنید یگانهای تدافعی جدید در مزایده قابل خرید نیستند.

6 - بروزرسانی علوم

 • دانش روکش مگا حذف شده است
 • بجای دانش روکش مگا سه دانش زرهی اضافه شده اند :
 • زره سبک
 • زره متوسط
 • زره سنگین

7 - هدف اولویت (امکانات جدید)

 • هر یگان (سفینه یا پدافند) اکنون یک هدف اولویت دارد. این بدین معنی است که تا زمانی که سفینه یا پدافندهایی از نوع هدف اولویت یک یگان وجود داشته باشند آن یگان مستقیما به آنها شلیک میکند.

8 - جایزه و جریمه خسارت

 • هر سفینه جایزه خسارت به دو سفینه دیگر دارد.
 • همچنین هر سفینه جریمه خسارت به دو سفینه دیگر دارد.

9 - قابلیتهای جدید و ارتقاء یافته

 • رد کردن سپر - این قابلیت ویژه دیده بان/سفینه شکاری غولپیکر/ارباب نوکس است. اگر چنین قابلیتی اعمال شود سفینه ها و یا پدافندهای حریف بدون کاهش خسارت توسط زره آسیب خواهند دید.
 • ویران کن(خسارت حیاتی) - این قابلیت توسط رزمناو/رهگیر/نمسیس اعمال می شود. اگر چنین قابلیتی اعمال شود قدرت خسارت یگانهای شما 2-2.5 برابر افزایش می یابد.
 • جایزه جان - این قابلیت توسط گاردین/ربات محافظ/جاذب اعمال می شود. هر یک واحد از این یگانها درصدی به جان همه یگانهای شما اضافه می کند.
 • تقویت زره - این قابلیت توسط رزمناوجنگی/ناوگان فضایی/شبح اعمال می شود. این قابلیت به ازای هر واحد از سفینه های نامبرده به امتیاز زره همه یگانهای شما درصدی اضافه می کند.
 • احیاء - این قابلیت توسط سفینه نابودگر (کنفدراسیون) اعمال می شود. در صورت اعمال درصدی از سفینه های نابود شده شما در هر راند (در نبردهای خورشید سمت مهاجم قبل از انفجار خورشید) را بازسازی میکند.
 • قدرت مگا - این قابلیت توسط جالوت (ترتیس) اعمال می شود. در صورت اعمال امتیاز خسارت همه یگانهای شما را درصدی افزایش می دهد.
 • فریز کردن - این قابلیت توسط هاورنت (نوکس) اعمال می شود. اگر چنین قابلیتی اعمال شود آن گروه از سفینه های حریف در یک راند نبرد نوبت حمله خود را از دست می دهند.
 • توپخانه - این قابلیت که توسط بمب افکن/ربات بمب افکن/پرتابگرهاگ اعمال می شود در صورت اعمال قابلیت خسارت سفینه های شما به پدافند حریف را 50% افزایش می دهد. این در صورتی امکان پذیر است که سفینه های شما پدافندهای حریف را هدف بگیرند.

10 - تغییرات سیستم نبرد

تغییرات عمده ای در سیستم نبرد اعمال شده است. یگانها دیگر به صورت گروه های کوچک در یک راند نبرد ظاهر نمی شوند و همه یکجا ضربه خود را اعمال میکنند و ضربه دشمن را تحمل میکنند. اطلاعات بیشتر در مورد سیستم نبرد در مبحث مربوطه موجود است.

11 - امکانات حذف شده

کاهش اسلحه-زره از سیستم نبرد حذف شده و بجای آن جایزه خسارت و جریمه خسارت تعبیه شده اند. پاراگراف 8 و 9 این مبحث را مطالعه کنید.

12 - تغییرات زره ها

 • تغییرات جزئی در نوع زره بعضی یگانها به وجود آمده است.
 • سپر خشک دیگر در بازی وجود ندارد
 • زره نرمال جای خود را به زره متوسط داده است

شما میتوانید اطلاعات بیشتری را در بخش زره سفینه ها و زره پدافندها پیدا کنید.

13 - بروزرسانی جان سفینه ها

امتیاز جان سفینه های گاردین/ربات محافظ/جاذب تغییر (کاهش) یافته است.

14 - گزارشهای نبرد

گزارش نبرد اکنون نتایج، توضیحات یگانها و آنالیز به روزرسانی شده دارد.

15 - تغییرات مشاور

ماموریتهای جدیدی به مشاور اضافه شده اند تا بازیکن بتواند بخش مربوط به خائنین را بهتر درک کند. بعضی از سایر ماموریتها بروزرسانی شده اند.

16 - طراحی جدید

هر سه نژاد طراحی محیط کاربری جدید دارند

بازگشت به بالا