الهه ی نوکس

اطلاعات

![][image_ship_9_thumb_1]الهه نوکس بهترین سفینه برای همه هدف ها در نبرد بين جنگ افزارهاست. با اندازه يک ماه کوچک، الهه نوکس يک اسلحه گراويتون فوق العاده قدرتمند حمل می کند، که حتی قادر است کل یک سياره را نابود کند. اندازه بسيار بزرگ، سرعت اين گونه سفينه ها را بسیار کاهش می دهد. الهه نوکس يک ساختار عظيم و يک ظرفيت حمل غيرقابل باور دارد.

هدف: سفينه جنگی،کاهش سطح ساختمان ها،نابود کردن سياره ها

آمار

آمارمیزان
حمله360000
جان3750000
آشیانه320
محموله300000
سرعت200
مصرف سوخت30000
زمان ساخت375000 ثانیه
هزینه فلز1000000
هزینه مواد معدنی750000
هزینه گاز500000
هزینه یگان2000 ذهن نوکس
اسلحهیون
نوع زرهسخت
قدرت زره25%
ارتقا برحسب سطح15%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 14 -مافوق فضادر سطح 13 -روکش مگادر سطح 10 -جهان های موازیدر سطح 1ارتقاهای کارخانهتوجه کنید که هر سطح از ارتقا 0.15% شانس به مهارت نابودی سفینه اضافه می کند. در نتیجه در سطح 10 شانس نابودی 1.5% برای هر یگان خواهد بود. همچنین هر سطح از ارتقا 10 امتیاز نابودی به هر مهارت سفینه می دهد. اطلاعات بیشتر در مورد اینکه کجا این اعداد بکاربرده می شوند را می توانید در تاپیک های انفجار و نباویدی سیاره پیدا نمایید

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
12,000,0001,000,000500,00008:00:00
24,000,0002,000,0001,000,00011:12:00
38,000,0004,000,0002,000,00015:40:48
416,000,0008,000,0004,000,00021:57:07
532,000,00016,000,0008,000,00030:43:58
664,000,00032,000,00016,000,00043:01:33
7128,000,00064,000,00032,000,00060:14:11
8192,000,00096,000,00048,000,00084:19:51
9288,000,000144,000,00072,000,000118:03:47
10432,000,000216,000,000108,000,000165:17:18

بازگشت به بالا