شرایط ساخت سیاره ی تیمی

مشخص کردن یک سیاره تیمی به عمل تغییر دادن یکی از سیاره های فرمانده ی یک اتحاد به سیاره ی تیمی برای دست یابی به هدف بازی است.سیاره ی تیمی فقط می تواند به وسیله ی بازیکنی مشخص شود که پیش نیاز های زیر را قبل از تعیین کردن سیاره تیمی دارا باشد:

  • بازیکن باید فرمانده ی اتحاد باشد.
  • اتحاد باید حداقل 9 عضو داشته باشد (با احتساب فرمانده) - 3 بازیکن از هر نژاد
  • فرمانده ی اتحاد باید حداقل 2 سیاره داشته باشد, زیرا در صورتی که فرمانده ی اتحاد دارای یک سیاره باشد, نمی تواند تنها سیاره ی خود را به عنوان سیاره تیمی انتخاب کند.
  • فرمانده باید ساختمان فرمانداری/کاخ ناظم/ مرکز تجمع را در سطح 10 بر روی یکی از سیاره های خود دارا باشد.
  • مجوع امتیازات کل 5 نفر اول جدول رتبه بندی به 5,000,000 رسیده باشد. (چه کسانی که در اتحاد هستند و چه کسانی که در اتحاد نیستند.

زمانی که یک سیاره به عنوان سیاره تیمی انتخاب شد, آن سیاره دیگر به عنوان سیاره های فردی حساب نخواهد شد و یک سیاره ی تیمی خواهد بودزمانی که یک فرمانده می خواهد یکی از سیاره هایش را به عنوان سیاره تیمی برگزیند. باید به همان سیاره ای برود که فرمانداری سطح 10 را داراست و از آنجا سیاره ی تیمی را انتخاب کند.در صورتی که بعد از به وجود آمدن یک سیاره ی تیمی, شرط 5000000 امتیاز از بین برود و مجوع امتیازات کل 5 نفر اول رتبه بندی از 5,000,000 پایین تر بیاید, سایر اتحادها کماکان می توانند سیاره ی تیمی خود را ایجاد نمایند.![][image_planet_32]

بازگشت به بالا