نابودگر

اطلاعات

![][image_ship_7_thumb_1]بالاترين کلاس سفينه های جنگی. نابودگر ساخته شده است تا بر تمام سفينه های ديگر در میدان نبرد چيره شود. با جديدترين تکنولوژی های امپراطوری مجهز شده است - یک توپخانه بزرگ از اژدرهای پروتونی، تعداد زیادی اسلحه های ليزری و يونی، اما قلب قدرت آتش آن اسلحه دوگانه پلاسمايی آن است. اين اسلحه نابودی سفينه های از کلاس پایین تر را تضمین می کند. دفاع آن از چندين لايه زره تيتانيومی و دو سطح از سپر پلاسمایی تشکیل شده است. اما مشکل شناخته شده اصلی اين است – وزن فوق العاده زياد. در تست ها فقط موتورهای مافوق سرعت نتایج مطلوب را به دست دادند. 6 موتور برای حرکت دادن اين سفينه نياز است ولی با این وجود نيز سفینه کاملا کند است و قادر به انجام مانورها نیست.

هدف: سفينه جنگی،احیا

آمار

آمارميزان
حمله15000
جان160000
آشيانه30
محموله2000
سرعت13000
مصرف سوخت900
زمان ساخت5400 ثانیه
هزينه فلز62000
هزينه مواد معدنی45000
هزينه گاز15000
اسلحهپلاسما
نوع زرهمعمولی
قدرت زره18%
ارتقا برحسب سطح11%

پیش نیازها

-کارخانه سفينه سازیدر سطح 9 -موتور جتدر سطح 6 -مافوق فضادر سطح 5ارتقاهای کارخانه

سطحفلزمواد معدنیگاززمان
150,00025,00010,00003:30:00
2100,00050,00020,00004:54:00
3200,000100,00040,00006:51:36
4400,000200,00080,00009:36:14
5800,000400,000160,00013:26:44
61,600,000800,000320,00018:49:26
73,200,0001,600,000640,00026:21:12
86,400,0003,200,0001,280,00036:53:41
912,800,0006,400,0002,560,00051:39:09
1025,600,00012,800,0005,120,00072:18:49

بازگشت به بالا